Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

Volanie o POMOC jednej mamky

Dobrý deň, vážení priatelia!

Chcela by som Vás touto cestou požiadat o pomoc. Mám v rodine ťažko chorého 3-ročného chlapčeka Adrianka, má rakovinu. Na budúci týždeň ho čaká ťažká operácia a potrebuje krv. Má krvnú skupinu B RH negatív. Odbery na meno Adrian Haba sa budú robiť v nemocnici, v Ružinove v Bratislave na Transfúznej stanici denne. Len treba hlásiť meno chlapčeka. Kto sa tam nemá ako dostať, zabezpečím Vám dopravu cez otca chlapčeka. Moje t.č. 0905 82 37 59 alebo Peter Haba /otec chlapčeka/

> 0902 68 11 97. PROSÍM,POMôŽTE. Ďakujem. A.Kadlubová Ak nemáte požadovanú krvnú skupinu, aspoň pošlite tento mail čo najväčšiemu počtu ľudí, zvýšime tým pravdepodobnosť, že sa darca nájde.

(pridávané 5.5.04)

RADUZA a jej presuny energie

O tom, ako mladá a talentovaná pesničkárka ovplyvnila Bratislavské publikum. Bez ohľadu na vek, pohlavie i neviem čo… O tom, ako venovala časť svojej bytosti a energie ostatným… O tom, ako strhla ostatných ku revolte a odhodlaniu… O RADÚZE a koncerte v Bratislave… tam, u nás, v článkoch

Tak to začalo

Po nejakej dobe sa nám podarilo spustiť pre vás našu stránku. Veríme, že aj vďaka vám sa stane komunikačným a informačným pojítkom medzi ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný stav našej alternatívnej kultúry. Budeme sa snažiť, aby informácie na stránke boli pravidelne dopĺňané a aktualizované.

Tešíme sa na možnú spoluprácu…