Kino Kameň

Kino KAMEŇ – malé rodinné nezávislé kino a po svojom. Aj tak by sa dala nazvať naša čerstvá aktivita, ktorá by do určitej miery mala vyplniť dlhoročný deficit kvalitnejšej kinematografie v Bardejove.

Aspoň v to zatiaľ veríme. Nám zatiaľ stačí projektor, DVD nosič a plátno v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí č.24.

Sekcie: VEČER S DOKUMENTOM, HRANÝ FILM, RODINNÉ KINO

SPRIEVODNÉ AKCIE festivalu JEDEN SVET

BARMA verzus BARDEJOV DNES – VÝSTAVA

V Barme dodnes trvá najdlhšia vojenská diktatúra, ľudia sú tam dodnes zatváraní za prejavy demokracie, slobodu slova… V súčasnosti je vo väzení 17 novinárov a blogerov. Niekoľko novinárov po emigrácii do Thajska založilo nezávislé nakladateľstvo IRRAWADDY, ktoré je jediným zdrojom nezávislých informácií o súčasnom dianí v Barme. V tejto skupine pôsobí aj karikaturista HARN LAY (44), autor vystavených karikatúr. Oproti nemu karikatúry súčasného bardejovského karikaturistu, VLADA HARAJDU(56), v mnohom vypovedajúce o súčasnom Bardejove.  Výstava bude v priestoroch kníhkupectva Radosť /Libressa Lowy prebiehať počas celého festivalového týždňa. Vernisáž výstavy bude v stredu 7.12.2011 o 20.30, pred vernisážou bude premietnutý film „PROTI PRÚDU – BARMSKÍ POLITICKÍ VäZNI“ o súčasnom dianí v Barme.

NOVEMBER ´89 V BARDEJOVE – DISKUSIA

Štvrtkový večer prebehne (okrem pietnej akcie pri príležitosti 21. výročia úmrtia J. Lennona v jeho uličke) diskusný večer s hlavnými protagonistami novembrových dianí spred 21 rokmi v Bardejove. Celý tento deň budú premietané dokumenty, súvisiace s tou dobou. Diváci a účastníci si tak budú môcť vydiskutovať ako to v tých časoch u nás bolo a čo z tých ideálov sa do dnešných dní splnilo. Diskusia by mala prebehnúť v Libresse Lowy od 19.30.

MIRO ŽÁK A PRIATELIA – KONCERT

Piatkový festivalový večer (9.12.2011 od 20.30) sa bude niesť v znamení krstu debutového CD albumu nášho folkového pesničkára MIRA ŽÁKA. Tento nezameniteľný, melancholický a hĺbavý pesničkár ponúkne výber svojich spievaných básní i zhudobnených básní Miroslava Válka. Okrem neho prispejú k dobrej hudobnej atmosfére i hostia. Zatiaľ účasť prisľúbili miestni pesičkári Palo Bartoš a Ľudo Billý. After pohodu party zabezpečí nitriansky soundsystem BANDASKA.

KULTÚRA V NAŠOM MESTE – DISKUSIA

Poslednou festivalovou sprievodnou akciou bude sobotný (10.12.2011) diskusný večer. Tentokrát bude tématicky zameraný na bardejovskú kultúru. Jej aktuálny i historický stav, kvality i nedostatky, možnosti ďalšieho smerovania… Pozvali sme viacero hostí – zástupcov oficiálneho i neziskového sektora z Bardejova i iných miest. Veríme, že aj týmto večerom odštartujeme lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi  zainteresovanými subjektami  a tým napomôžeme k lepšiemu smerovaniu kultúry u nás. Diskusia by sa mala rozbehnúť o 20.00.

Festival Jeden svet – Svet v sieti BARDEJOV – LIBRESSO LOWY, POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM – 5. 12.-11. 12. 2011

12. ročník festivalu Jeden svet reflektuje trendy využívania moderných technológií, nových médií a sociálnych sietí; a to ako môžu ovplyvňovať geopolitické dianie vo svete (Arabská jar, Wikileaks..) Vďaka novým komunikačným technológiám si stále silnejšie uvedomujeme, že všetci sme obyvatelia jedného sveta. Festival si všíma filmové diela vytvorené vďaka digitálnym technológiám, či pokrývajúce témy súvisiace s aktuálnymi možnosťami spôsobu komunikácie o ľudských právach a video-aktivizmom. Svet v sieti nie je lapený, ale prepojený a slobodnejší – a festival Jeden svet chce prispieť k reflexii tejto dynamiky na Slovensku.

Okrem Bratislavy sa 12. ročník festivalu Jeden svet bude konať od decembra 2011 do marca 2012 vo viac ako 20 mestách na Slovensku v rácmi prehliadky Jeden svet v regiónoch a Ozveny Jedného sveta.

Partnerské podujatie festivalu Jeden svět v Českej republike na Slovensku od roku 2000 organizuje občianske združenie Človek v ohrození. Generálnym partnerom slovenskej prehliadky je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Festival v Bardejove organizuje občianske združenie Different.

Festival JEDEN SVET v Bardejove je rozdelený do nasledujúcich sekcií :Máte právo vedieť, Cesty ku slobode, Naša r/evolúcia, Eko aktivizmus, Ženské svety, Slovenský dokumentárny film 2010/2011.

V spomínanom čase bude v Bardejove premietnutých 21 dokumentárnych filmov z celého sveta, na dvoch miestach. Školské premietania budú prebiehať celý pracovný týždeň dopoludnia v Poľsko – slovenskom dome a večerné premietania budú celý festivalový týždeň prebiehať v novootvorenom libresse LOWY-v nových priestoroch kníhkupectva Radosť.

Nemenej zanedbateľné budú aj tri sprievodné festivalové akcie. Štvrtkový večer prebehne popri filmoch aj diskusia s hosťami v duchu spomienky na úmrtie J.Lennona, na tému „November ´89 v Bardejove – Ako ho vnímam dnes?“. Piatkový večer bude zase hudobný. V rovnakých priestoroch zahrá miestny folkový pesničkár MIRO ŽÁK so svojimi hosťami, pri príležitosti vydania CD výberu z jeho tvorby. No a sobotný večer bude venovaný diskusii s hosťami na tému „Kultúra v našom meste – široký výber alebo široký nedostatok?“. Tento ročník vznikol za podpory a spolupráce Libressa Lowy, kníhkupectva Radosť, Poľsko-slovenského Domu, tlačiarne Advertea a v nemalej miere aj vďaka Komunitnej Nadácie Bardejov. Bližšie informácie ohľadom časového harmonogramu, sprievodných akcií a podobne si nájdete na letákoch po meste, festivalových novinách v radosti alebo na www.ozdifferent.sk.

HARMONOGRAM FESTIVALU JEDEN SVET 2011 V BARDEJOVE LIBRESSO LOWY – KNÍHKUPECTVO RADOSŤ

PONDELOK 5.12.2011

18.00 – otvorenie festivalu

PYGMEJOVIA – DETI DŽUNGLE (Pavol Barabáš / SR / 2011 / 52 min.) – film o najmenších ľuďoch, ktorí sa už tisícročia živia tradičným zberom a lovom, a ktorých radosť zo života, hudby a tanca sa zdá nekonečná.

19.00 – UKRAJINSKÁ CHELSEA (Jakob Preuss / Nemecko / 2010 / 88 min. / rusky / české titulky)

Vtipná sonda do mentality ľudí, ktorí spomínajú na staré dobré sovietske časy. Prečítajte si celý článok »