SPRIEVODNÉ AKCIE festivalu JEDEN SVET

BARMA verzus BARDEJOV DNES – VÝSTAVA

V Barme dodnes trvá najdlhšia vojenská diktatúra, ľudia sú tam dodnes zatváraní za prejavy demokracie, slobodu slova… V súčasnosti je vo väzení 17 novinárov a blogerov. Niekoľko novinárov po emigrácii do Thajska založilo nezávislé nakladateľstvo IRRAWADDY, ktoré je jediným zdrojom nezávislých informácií o súčasnom dianí v Barme. V tejto skupine pôsobí aj karikaturista HARN LAY (44), autor vystavených karikatúr. Oproti nemu karikatúry súčasného bardejovského karikaturistu, VLADA HARAJDU(56), v mnohom vypovedajúce o súčasnom Bardejove.  Výstava bude v priestoroch kníhkupectva Radosť /Libressa Lowy prebiehať počas celého festivalového týždňa. Vernisáž výstavy bude v stredu 7.12.2011 o 20.30, pred vernisážou bude premietnutý film „PROTI PRÚDU – BARMSKÍ POLITICKÍ VäZNI“ o súčasnom dianí v Barme.

NOVEMBER ´89 V BARDEJOVE – DISKUSIA

Štvrtkový večer prebehne (okrem pietnej akcie pri príležitosti 21. výročia úmrtia J. Lennona v jeho uličke) diskusný večer s hlavnými protagonistami novembrových dianí spred 21 rokmi v Bardejove. Celý tento deň budú premietané dokumenty, súvisiace s tou dobou. Diváci a účastníci si tak budú môcť vydiskutovať ako to v tých časoch u nás bolo a čo z tých ideálov sa do dnešných dní splnilo. Diskusia by mala prebehnúť v Libresse Lowy od 19.30.

MIRO ŽÁK A PRIATELIA – KONCERT

Piatkový festivalový večer (9.12.2011 od 20.30) sa bude niesť v znamení krstu debutového CD albumu nášho folkového pesničkára MIRA ŽÁKA. Tento nezameniteľný, melancholický a hĺbavý pesničkár ponúkne výber svojich spievaných básní i zhudobnených básní Miroslava Válka. Okrem neho prispejú k dobrej hudobnej atmosfére i hostia. Zatiaľ účasť prisľúbili miestni pesičkári Palo Bartoš a Ľudo Billý. After pohodu party zabezpečí nitriansky soundsystem BANDASKA.

KULTÚRA V NAŠOM MESTE – DISKUSIA

Poslednou festivalovou sprievodnou akciou bude sobotný (10.12.2011) diskusný večer. Tentokrát bude tématicky zameraný na bardejovskú kultúru. Jej aktuálny i historický stav, kvality i nedostatky, možnosti ďalšieho smerovania… Pozvali sme viacero hostí – zástupcov oficiálneho i neziskového sektora z Bardejova i iných miest. Veríme, že aj týmto večerom odštartujeme lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi  zainteresovanými subjektami  a tým napomôžeme k lepšiemu smerovaniu kultúry u nás. Diskusia by sa mala rozbehnúť o 20.00.

Publikujte tento článok na:
Filed under: Články, JEDEN SVET