BAŠTA – kultúrno komunitné centrum

História:
Hrubá bašta je kultúrnou pamiatkou, ktorá bola postavená koncom 15. storočia, predstavovala delovú parkánovú baštu a spolu s Malou baštou (postavenou v 17. stor.), slúžiacou ako sklad streliva, boli najúčinnejším obranným prvkom mesta.
V polovici 20. storočia bašta vyhorela, rekonštrukciou v 50. – 60. rokoch dostala súčasnú podobu a slúžila na skladové účely.
Od 90. rokov bol tento 5 podlažný objekt s podkrovím a pivnicou dlhodobo nevyužívaný a opustený.

Súčasnosť:
Po dlhých rokovaniach so zástupcami miesta sa nám podarilo v roku 2012 získať Hrubú baštu do prenájmu na 10 rokov.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi plánujeme vytvoriť kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom by pod jednou strechou mohli fungovať:

 • Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
 • Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
 • Rozvoj a podpora miestnych komunitných aktivít
 • Oddychový priestor s občerstvením a knižnicou
 • Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
 • Rozvoj turizmu a turistického ruchu.

 

Realizáciu týchto zámerov plánujeme dosiahnuť:

 • Kompletnou výmenou a zavedenia elektrickej siete do objektu
 • Budovaním základných inžinierskych sietí
 • Drobnými stavebnými prácami v interiéri
 • Premenou vstupného prízemia na priestor s občerstvením
 • Úprava prvého poschodia, kde by dočasne prebiehali všetky kultúrno – komunitné aktivity
 • Príprava ďalších poschodí, do ktorých by sa postupne tieto aktivity sťahovali
 • Obnova a postupná premena blízkeho okolia Bašty (nádvorie a priekopa) na oddychové,  voľnočasové a kultúrne aktivity

 

Publikujte tento článok na:
Filed under: BAŠTA