Tak to začalo

Po nejakej dobe sa nám podarilo spustiť pre vás našu stránku. Veríme, že aj vďaka vám sa stane komunikačným a informačným pojítkom medzi ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný stav našej alternatívnej kultúry. Budeme sa snažiť, aby informácie na stránke boli pravidelne dopĺňané a aktualizované.

Tešíme sa na možnú spoluprácu…

Publikujte tento článok na:
Filed under: Články