Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

Program Bašty august 2021

 

 

 

 

 

 

Bašta august 2021

Beh za atraktívnu Baštu

Budeme sa tešiť, ak pobežíte aj tento rok za Baštu. Pozývame do nášho tímu!

Náš baštovský projekt má názov Bašta mobility. Cieľom nášho projektu je zvýšiť komfort a zlepšiť zázemie pre imobilných návštevníkov Bašty a cyklistov. Dosiahnuť to chceme dobudovaním toaliet pre imobilných a telesne postihnutých návštevníkov a osadením stojanov na bicykle pred Baštou.
Registrácia prebieha tu: https://forms.gle/xN8A3U3qfM6ysvLe6

Program Bašty júl 2021