Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
rada by som Vás informovala o tom, čo u nás bude, ale po dnešnom zasadnutí krízového štábu Vám vlastne nemôžeme ponúknuť nič. Všetky podujatia počnúc zajtrajším koncertom sme zrušili. Po upresnení pravidiel Vás budeme informovať o našich ďalších postupoch. Kaviareň zatiaľ ostáva otvorená ako zvyčajne, tak si aspoň príďte vychutnať kávičku (nenechajte sa odradiť tým bagroviskom pred vchodom), alebo pozrieť výstavy - Prečítajte si celý článok »

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
jedným z najfrekventovanejších slov v tomto roku je slovo “mimoriadny”. Aj keď nám to nepríde veľmi príjemné, pretože toto slovo narúša ustálený poriadok, jeho výklad v kodifikačnej príručke slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku má skôr pozitívny význam. Mimoriadne je niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť. A podnecuje kreativitu. Či je to z nevyhnutnosti alebo nie, nechajte sa motivovať. Lebo “mimoriadne” si pamätáme. Prečítajte si celý článok »

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
chceme naďalej pracovať. Chceme pre Vás naďalej prinášať kultúrne zážitky a priestor pre stretnutia. Dodržiavanie opatrení nie je otázkou viery – či veríme na koronu alebo nie. Máme pred sebou náš malý komunitný festival Forever megashit fest a žiadame o zodpovedný prístup – do Bašty vstúpiť s rúškom, použiť dezinfekciu a v prípade, že javíte známky ochorenia, nezúčastňujte sa kultúrnych podujatí. Takto vyzbrojení môžete prísť na: Prečítajte si celý článok »

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
konšpirácie tu boli určite odjakživa, ale pandémia koronavírusu spustila paralelnú pandémiu konšpiračných teórií. Ako sa v tom vyznať? Čo je pravda a čo nie? UNESCO spolu s Európskou komisiou, Twitterom, Svetovým židovským kongresom spustili sériu ľahko prístupných a komplexných zdrojov vizuálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť informovanosť o existencii a dôsledkoch konšpiračných teórií – MILCLICKS a #ThinkBeforeSharing. Viac o projekte TU.
Prečo začínam práve touto témou? Pretože programový highlight tohto týždňa a možno aj mesiaca (a možno aj roka) sa venuje práve ohýbaniu pravdy. Ja som z predstavenia Moral insanity odchádzala so zimomriavkami. Aj vy môžete. Prečítajte si celý článok »