Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
tento týždeň ponúkame zopár možností ako tráviť večer. Niektoré z podujatí okrem domáceho sledovania poskytujú aj alternatívu vynechať elektronický medzičlánok a za dodržania opatrení vychutnať si diskusiu či koncert osobne v Bašte.

V stredu o 18:00 spravíme poslednú tohtoročnú vedeckú diskusiu StVeda: Na čo nám je pôdna háveď.
Doktor Peter Ľuptáčik z UPJŠ v Košiciach nám príde porozprávať o výskume pôdnych a jaskynných bezstavovcov, ktorému sa venuje na univerzite s celým tímom už mnoho rokov.
Vstupné dobrovoľné. Prečítajte si celý článok »

Program Bašty december 2020

 

 

 

 

 

 

Bašta december 2020

Týždeň v Kultúrno-komunitnom centre Bašta

Dobrý deň,
v spleti aktuálnych pravidiel a schém pomoci sa nie je veľmi ľahké vyznať. Avšak vznikla iniciatíva aktívnych ľudí, ktorí vytvorili jednoduchú stránku https://kompaspomoci.sk/. Cieľom tohto projektu je byť nápomocný všetkým ľuďom jednoducho vyhľadať finančnú pomoc, na ktorú majú nárok.

Dnes o 18:00 spúšťame prvú časť projektu Rozprávky v Bašte.
V priebehu decembra vám prinesieme spolu 5 podcastov – rozprávok v lokálnych jazykoch – v šarištine, rómštine, rusínčine a v slovenčine. Každá rozprávka je výzvou pre deti, aby ilustrovali, čo počujú. Dramatizované prevedenie podporuje fantáziu a my sa tešíme na výtvory detí, ktoré nám môžete zasielať na facebooku alebo emailom. Rozprávky budú pribúdať postupne od dnes, potom každú adventnú nedeľu a poslednú uverejníme na Štedrý deň. Nájdete ich vždy o 18:00 na našom facebooku https://www.facebook.com/bastakulturcentrum a tiež na https://soundcloud.com/bastakultucentrum.

Výzvy na zapojenie sa:

Maratón písania listov v Bašte – najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už vyše 18 rokov. O tom, ako sa zapojiť, si prečítate na našom fb a na webe https://maraton.amnesty.sk/.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? – zapojili sme sa do tohto programu a podľa pokynov https://www.kolkolasky.sk/ nabalené krabice môžete odovzdať napríklad aj u nás v Bašte v pondelok, stredu a v piatok 16:00-18:00.

Bašta take-away: môžete si skočiť na nákup nápojov v pondelok/streda/piatok v čase 16:00-18:00.

Podujatia v našom programe aj v roku 2020 podporuje Fond na podporu umenia.

Krásny a úspešný týždeň za Baštu praje
Veronika