Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

RADUZA a jej presuny energie

O tom, ako mladá a talentovaná pesničkárka ovplyvnila Bratislavské publikum. Bez ohľadu na vek, pohlavie i neviem čo… O tom, ako venovala časť svojej bytosti a energie ostatným… O tom, ako strhla ostatných ku revolte a odhodlaniu… O RADÚZE a koncerte v Bratislave… tam, u nás, v článkoch

Tak to začalo

Po nejakej dobe sa nám podarilo spustiť pre vás našu stránku. Veríme, že aj vďaka vám sa stane komunikačným a informačným pojítkom medzi ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný stav našej alternatívnej kultúry. Budeme sa snažiť, aby informácie na stránke boli pravidelne dopĺňané a aktualizované.

Tešíme sa na možnú spoluprácu…