Postupným vybudovaním tejto stránky by sme chceli dopomôcť ku spropagovaniu, informovaniu a v konečnom dôsledku i ku skvalitňovaniu takých kultúrnych aktivít, ktoré vytvárajú určitú alternatívu voči komerčnej a masovej kultúre. Cieľom tohto projektu je vytvoriť určitú databázu, prehľad o rozličných hudobných aktivitách skupín i jednotlivcov, o možnostiach koncertovania, nahrávania a tak podobne. Častokrát práve aktivity v tejto oblasti nepostrádajú kvalitu, originalitu a úprimnosť.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky

Nanovo po elektricky…

Takže veľká vďaka patrí Ondrejovi Veghovi za opravu a dokončenie našej stránky. Niektoré chyby tam boli a teraz by to už malo fungovať smelo a smelšie. Chystáme častejšiu obnovu informácií, recenzie i konečne dotiahnuť našu hojnú distribúciu pre vás.

Pekne sa majte a hlavne udržujte spoluprácu.

váš different

Different na malte!

Pekné a príjemné leto Vám prajeme.

Ako ste už možno zaregistrovali, presunulo sa miesto nášho bydliska i nášho kontaktu.

S našim hlavným mestom sme sa koncertom Oldřicha Janotu rozlúčili a presunuli sme sa do mestečka na východe Slovenska — Bardejova.

Nase priame koncertné aktivity by sa teda mali presmerovať na východné Slovensko.

Chceme sa Vám však ospravedlniť vopred za to, že v mesiacoch júl a august nebudeme tak pilne pracovať, ako by sme chceli. Takisto sa možno pradĺžia pozdlžnosti voči niektorým, voči ktorým nejaké máme. Príčinou je starší domček v blízkosti Bardejova, ktorý sa stáva našim domovom. Krampáč, lopata, desiatka pivo, lesy …. sa pomaly stávajú našou každodennou realitou.

Preto ten nadpis. Ďakujeme všetkým, ktorí nás čítajú a fandia. Ak by ste mali cestu po severovýchode…. radi vás privítame, prípadne dáme lopatu do ruky….

Veríme, že sa čoskoro budete tešiť zo spoločných podujatí a aktivít.

Majte sa spokojne

Naša nová adresa je

OZ DIFFERENT

Andrejová č.88

okr. Bardejov

086 37

za OZ Different fero a janka maxinovi

Oldřich Janota spolu s naším lúčením…

Tak to už prichádza… ten náš odchod..

S našim hlavným mestom sa chceme takto dobre rozlúčiť, že by sme radi malé túr urobili.

Český meditatívny pesničkár OLDŘICH JANOTA so svojim špecifickým prístupom ku hre i spevu príde do Bratislavy i iných miest slovenských zahrať.

V Bratislave to bude vo štvrtok 1.júla 04 v autistickom centre Andreas na Galandovej 7.

Veľmi sa potešíme vašej účasti. Za vstup dáte 50 Sk.

Takto by sme sa s týmto mestom rozlúčiť chceli…

Malý návrat z liečby…

Dva celé týždne sa náš starý PC liečil z viacerých neduhov. Tým pádom aj naša práca nebola taká, ako po inokedy. Týmto sa chceme ospravedlniť niektorým ľuďom za možné omeškanie našej odozvy. Teraz s novými silami môžeme poriadne dokončiť naše distribučné aktivity i iné započaté oblasti.

PRIPOMÍNAME! NAŠA BRATISLAVSKÁ ADRESA PLATÍ UŽ LEN DO KONCA JÚNA!!!

dIFFeREnT