Desastre je zrušené

Brazílska punková kapela zrušila celé svoje

euro-tour. Tým pádom nezahrá ani u nás, čo je nám ľúto…

koniec zimy v differente

…na február sa chystáme začať s pravidelnými počúvacími večermi v podaní ozdifferent distribution crew…

… 4. marec je rezervovaný pre rakúsko-fínskych

SOTATILA,českých SCARTO a vranovských HIPPIE KILLER a kysuckých SUPERAPES

… 21. marec bude v podaní brazílskych DESASTRE

takisto chystáme skvalitnenie našich distribučných služieb, bulletin a tak podobne…