Nanovo po elektricky…

Takže veľká vďaka patrí Ondrejovi Veghovi za opravu a dokončenie našej stránky. Niektoré chyby tam boli a teraz by to už malo fungovať smelo a smelšie. Chystáme častejšiu obnovu informácií, recenzie i konečne dotiahnuť našu hojnú distribúciu pre vás.

Pekne sa majte a hlavne udržujte spoluprácu.

váš different

Publikujte tento článok na:
Filed under: Články